Ošetrujúci lekár

MUDr. Jana Bašnáková

Detský urológ

Absolvovaná vysoká škola
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Atestácia
Urológia

2008: Ukončenie štúdia - Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
od 2008: Klinika pediatrickej urológie, NÚDCH - Kramáre, Limbová 1, Bratislava
2018: Špecializačná skúška - atestácia v odbore „Urológia“


online objednanie: Ambulancia M. Schneidra Trnavského, Bratislava