Ošetrujúci lekár

MUDr. Milan Blaško

Urológ

Absolvovaná vysoká škola
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Atestácia
Urológia

2001: Ukončenie štúdia - Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
od 2001: Urologická klinika LFUK, UN Bratislava - Kramáre, Limbová 5, Bratislava
2001 - 2005: Asistent na Urologickej klinike LF UK, Dérerova NsP, Bratislava
2005 - 2007: Odborný asistent na Urologickej klinike LF UK, Dérerova NsP, Bratislava
2007 Európska atestácia v odbore „Urológia“
od 2007 súkromná urologická prax
2016: certifikát z intervenčnej ultrasonografie


online objednanie: Ambulancia M. Schneidra Trnavského, Bratislava