Ošetrujúci lekár

MUDr. Milan Blaško

Urológ

Absolvovaná vysoká škola
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Atestácia
Urológia

2001: Ukončenie štúdia - Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
od 2001: Urologická klinika LFUK, UN Bratislava - Kramáre, Limbová 5, Bratislava
2001 - 2005: Asistent na Urologickej klinike LF UK, Dérerova NsP, Bratislava
2005 - 2007: Odborný asistent na Urologickej klinike LF UK, Dérerova NsP, Bratislava
2007 Európska atestácia v odbore „Urológia“
od 2007 súkromná urologická prax
2016: certifikát z intervenčnej ultrasonografie

online objednanie: Ambulancia M. Schneidera Trnavského, Bratislava Telefón: 0948 48 70 30
(len v ordinačnom čase, prosíme neposielať sms, ale e-mail)
E-mail: urodoktor1@gmail.com
(preferovaná komunikácia - rýchla odpoveď)


Ordinačné hodiny

   odbery ordinačný čas zákroky
Pondelok:  7:30 - 8:00 8:00 - 12:00 12:00 - 14:00
Utorok: - 11:00 - 15:00 15:00 - 17:00
Streda: 7:30 - 8:00 8:00 - 12:00 12:00 - 14:00
Štvrtok: - 8:00 - 12:00 12:00 - 14:00
Piatok: 8:00 - 13:00
Operačný deň